Blokace

Úvod Časté dotazy

Časté dotazy

 • Co je to blokace?

  Ceny v e-shopu se v průběhu provozního dne e-shopu několikrát aktualizují. Ve chvíli, kdy se rozhodnete Váš materiál za příslušnou cenu prodat, zvolíte v e-shopu příslušné parametry a u příslušných materiálů množství, které nám dodáte. Ve chvíli, kdy v košíku všechny tyto parametry potvrdíte, vytvoříte blokaci (neboli také "e-blokaci"). To znamená, že si tímto pro příslušné materiály "rezervujete" cenu, za kterou Váš materiál vykoupíme i v případě, že v době fyzického dodání již bude cena v e-shopu nebo běžném ceníku jiná. Při výkupu se postupujue v souladu s platnými právními předpisy a obchodními podmínkami platnými pro tyto internetové stránky.
 • Existuje nějaký návod nebo pravidla?

  Pravidla jsou dostupná na stránce Pravidla blokace.
 • Jak dlouho je blokace platná?

  Blokace nebo-li garance ceny, za kterou Váš blokovaný materiál vykoupíme je platná 2 nebo 5 dní. Záleží na Vás jakou dobu si zvolíte. Změna je možná při tvorbě blokace v zeleném horním menu vpravo. V případě, že je zvolena doprava materiálu prostřednictví společnosti Barko, s.r.o., doba blokace nekončí dříve jak následující pracovní den po dni, ve kterém se uskuteční nebo dle dohody Zákazníka a společnosti Barko, s.r.o. měl uskutečnit odvoz blokovaného materiálu.
 • Jaká je otevírací doba provozoven?

  Otevírací doba jednotlivých provozoven je zobrazena na www.druhotnesuroviny.cz/kontakt.htm.
 • Proč je dobré využívat tyto stránky, když chci prodat materiál?

  Cena, která je zobrazována u jednotlvých materiálů je několikrát za provozní den e-shopu aktualizována a často se liší od naší ceny v běžném ceníku (tj. od ceny přímo na provozovně, bez blokace). Díky tomu, že cena závisí na aktuálních burzovních pohybech (LME - Londýnská burza kovů), je možné, že cena bude mnohdy vyšší než cena v běžném ceníku. Prodej Vašeho materiálu může být tímto díky provedené blokaci uskutečněné přes tyto stránky pro Vás cenově výhodnější.
 • Jak se určuje cena za 1 kg?

  Výslednou cenu, která je zobrazena u jednotlivého materiálu za 1 kg ovlivňuje množství přslušného materiálů, které nám dodáte. Čím větší množství materiálu nám budete dodávat, tím výhodnější cenu získáte. Cenu ovlivňuje například také, zda si zvolíte blokaci na 2 nebo 5 dní, na jakou provozovnu budete materiál dodávat a cena materiálů na burze.
 • Od jakého množství blokovaného materiálu je vyžadováno schválení blokace společností Barko, s.r.o.?

  Hmotnostní hranice, od kterých je u příslušných materiálů vyžadováno potvrzení blokace společnosti Barko, s. r. o. jsou dostupné na stránce Schvalování nadlimitního množství společností Barko, s.r.o.
 • Na jakých provozovnách mohu blokaci uplatnit?

  Blokaci lze uplatnit pouze na provozovnách uvedených v blokaci dle vaší volby, tj. Zastávka u Brna, Brno, Krumvíř, Syrovice, Lomnice.
 • V jakém případě může společnost Barko, s.r.o. zajistit odvoz materiálu?

  Společnosti Barko, s.r.o. může zajistit odvoz materiálu v případě, že hodnota blokovaného materiálu přesáhne 10 000 Kč. Volbu odvozu materiálu lze najít ve volbě provozoven, v levém horním rohu (poslední možnost "odvoz zajistí společnost Barko, s.r.o."). Cena dopravy bude započtena proti ceně vykoupeného blokovaného materiálu (viz. čl. 7.5 obchodních podmínek).
 • Jsou nějaké pokyny pro objednání dopravy?

  Pokyny k objednání dopravy lze nalézt na stránce Pokyny k objednání dopravy.
 • Co když provedu blokaci, ale materiál nedodám?

  Společnost Barko, s.r.o. si vyhrazuje právo blokovat přístup k provedení dalších blokací osobám, které nedodají materiál uvedený v předchozích potvrzených blokacích.
 • Co když se bude lišit množství fyzicky dodaného materiálu od množství, které je uvedené v blokaci?

  V případě, že se celkové dodané množství nebo i jeden druh materiálu z materiálů uvedených v blokaci bude lišit o více než 10 %, vyhrazuje si společnost Barko, s.r.o. odstoupit od příslušné blokace.
 • Jaké matriály (předměty) nelze zařadit do blokace?

  Vyhláška č. 273/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů zakazuje provozovateli zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů vykupovat od fyzických osob odpady mající charakter uměleckého díla nebo jeho části nebo předmětu kulturní hodnoty, pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části, průmyslového strojního zařízení nebo jeho části, obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravní značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a enegretické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo části vybraného výrobku s ukončenou životností s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást vozidla s ukončenou životností.
  Takovéto předměty nesmějí být a nebudou v případě, že blokaci provádí fyzická osoba předmětem výkupu (blokace).
  Další zákonné postupy stanovuje například zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další související právní normy.
 • Kdo může vyřídit blokaci?

  Blokaci může fyzicky na provozovně při dodání materiálu vyřídit pouze osoba, která je uvedena v potvrzení blokace.
 • Kdy obdržím SMS?

  SMS s kódem blokace odbržíte až při potvrzení blokace. V případě, že blokujete nadlimitní množství, obdržíte SMS pouze v případě, že bude tato nadlimitní blokace schválena. Informace v ní obsažené můžete využít k vyřízení blokace na provozovně. Nepřijde-li Vám e-mail a SMS s potvrzením blokace není možné fyzicky na provozovně uplatnit blokaci.
 • Jak je to s ochranou osobních údajů a ochranou spotřebitele?

  Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. v platném znění. Bližší informace se nachází v obchodních podmínkách v bodě č. 8.

  V případě, že dojde mezi společností Barko a Zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

  V případě, že dojde mezi společností Barko a Zákazníkem - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.