Tento e-shop využívá cookies

Také nás to otravuje, ale bez souborů cookies se dále nepohneme. Jejich odsouhlasením nám pomůžete zlepšovat e-shop a taky pracovat s reklamou, která vás teď bude skutečně zajímat. Více informací

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

3 dny
Čas blokace vypršel, odpočet a ceny budou aktualizovány! Přepočítat

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Verze dokumentu: 03. 01. 2023

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma: Barko, s.r.o.
Sídlo: Nádražní 598, 664 84 Zastávka
IČO: 253 478 37
Tel.: 800 193 193
Kontaktní e-mail: petrucha@druhotnesuroviny.cz

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně obchodní firmu nebo název právnické osoby a identifikační číslo. V případě využití služby eVýkup s odvozem dále místo nakládky (tj. ulice, číslo popisné, město a PSČ). Případně další popisné údaje. (Dále společně jen jako „osobní údaje“)

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracováváme osobní údaje k těmto účelům:

 • informování o stavu objednávky,

 • zajištění dopravy,

 • pro účely uzavření smlouvy o odkupu blokovaného materiálu,

 • založení osobního účtu s možností nastavení vašeho soukromí,

 • vyřízení případné reklamace,

 • informace o produktových novinkách,

 • kontaktní e-mail z dotazu poradny.

E-mailovou adresu potřebujeme také k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě odeslání objednávky nebo vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailům.

V případě, že jste naším zákazníkem, můžeme vám zasílat informace o slevách a speciálních akcích, soutěžích, novinkách případně žádosti o recenze na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v každém přijatém newsletteru. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail pověřené osoby. Jinak k tomuto účelu můžeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu až 4 let od vaší poslední objednávky našich produktů či služeb nebo otevření e-mailu.

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

E-shop je napojen na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které náš e-shop používá, naleznete ve svém účtu v sekci Soukromí.

Pokud jste neodeslal objednávku a nemáte vytvořený osobní účet, tak e-shop nepředal žádná osobní data třetí aplikací třetí strany. Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.
 

 

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy, uděleného souhlasu či dobu, kterou stanovují právní předpisy.

Jak využíváme Cookies

Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 1. Anonymizace osobních údajů.

 2. Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.

 3. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

 4. Víceúrovňový firewall.

 5. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.

 6. Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.

 7. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

 8. Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.
   

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku), je vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce soukromí naleznete přehled osobních dat, které o vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme.

Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme vaše osobní údaje.

Zde máte možnost řídit souhlasy s používáním vašich osobních dat a je zde možnost, také odvolat souhlasy nebo celý váš účet a vaše osobní údaje smazat.

Obecná ustanovení

 1. Zákazník poskytuje své osobní údaje za účelem realizace práv a povinností z blokace, pro účely zajištění dopravy, pro účely uzavření smlouvy o odkupu blokovaného materiálu a pro účely vedení zákaznického účtu. Udělí-li Zákazník souhlas, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Barko také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi.

 2. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za uvedených podmínek.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 4. V případě, že by se zákazník domníval, že zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 5. Požádat zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,

 6. Požadovat na zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

 7. Požádá-li zákazník o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu zpracovatel povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Zpracovatelí má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

 8. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

 9. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)

 

Informace o zpracování osobních údajů při sběru a výkupu odpadů se dozvíte na našich stránkách www.druhotnesuroviny.cz.

 

Předávaná data: Cookies, anonymní informace o objednávce
Účel zpracování: Optimalizace kampaní na základě anonymních dat.
Souhlas: Opt-out informování o použití cookies.